Täpne ajakava pannakse paika vähemalt 1 kuu enne festivali.